Лодзь, Польша

Resocjalizacja w środowisku otwartym

второй уровень высшего образования
Программ: Педагогика
Язык обучения: польскийИзучение на языке польскем
Группы специальностей: педагогические
форма обучения: очная, заочная
дистанционное обучение дистанционное обучение
Сайт вуза: www.medyk.edu.pl/
  • Описание:

  • pl
Resocjalizacja w środowisku otwartym to specjalność, w toku której absolwent studiów nabędzie umiejętność pogłębionego, interdyscyplinarnego rozpoznawania i analizowania niepożądanych zjawisk społecznych, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości oraz planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod pracy w warunkach pozainstytucjonalnych. Absolwent specjalności może wykonywać zadania streetworkera, kuratora sądowego oraz pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych itp.
Privacy Policy