Вроцлав, Польша

Клиническая психология

Psychologia kliniczna

долгосрочная первая степень
Программ: Психология
Язык обучения: польскийИзучение на языке польскем
Группы специальностей: социальные
форма обучения: очная, заочная
Сайт вуза: www.swps.pl/wroclaw
  • Описание:

  • pl
Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, oddziaływaniami promującymi rozwój osobisty i optymalne funkcjonowanie ludzi oraz udzielaniem pomocy psychologicznej w celu promocji zdrowia, zapobiegania zaburzeniom, rozwiązywaniu kryzysów życiowych oraz psychologicznej terapii i rehabilitacji czy interwencji w kryzysie. Nowoczesna psychologia kliniczna kładzie nacisk na społeczny charakter zdrowia oraz prorozwojowe oddziaływania prewencyjne.
Privacy Policy