Варшава, Польша

Администрация

Administracja

второй уровень высшего образования
Язык обучения: польскийИзучение на языке польскем
Группы специальностей: экономические и административные
форма обучения: очная, заочная
дистанционное обучение дистанционное обучение
  • Описание:

  • pl
II stopień kierunku Administracja przeznaczony jest dla osób, którzy mają aspiracje menedżerskie (studenci zdobywają kompetencje zarządzania wydziałami i instytucjami w obszarze szeroko pojętej administracji) i akademickie (absolwenci mogą rozpocząć proces doktoryzowania). Absolwent tego kierunku posiądzie kompetencje kierownicze niezbędne w pracy w urzędach i instytucjach administracji rządowej, samorządowej a także w obszarze działalności gospodarczej i usługach.
Privacy Policy